Banki Internetowe Online - Informacje, newsy, porównania.

niedziela, września 12, 2004

IKE – nowy produkt w ofercie MultiBanku

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - rozszerzył ofertę Centrum Oszczędzania o produkty – IKE. Aktualnie w ofercie znajduje się pierwsza z form IKE, które będą dostępne w MultiBanku – fundusze inwestycyjne: IKE MultiAkcja, IKE MultiWaga, IKE MultiGotówkowy oraz IKE MultiEuroobligacja.

Pod koniec września br. do oferty MultiBanku zostanie wprowadzone IKE Ubezpieczenie, zaś pod koniec listopada IKE w formie rachunku bankowego. Jednocześnie w serwisie internetowym Centrum Oszczędzania pojawił się poradnik zawierający szereg informacji korzyściach wynikających z oszczędzania w ramach IKE, formach oszczędzania w IKE oraz instytucjach oferujących produkt.

Klienci MultiBanku mogą przystąpić do IKE Fundusze za pośrednictwem Centrum Usług Finansowych, Internetu i telefonu. Wybierając kanał Internet klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem i umową IKE oraz prospektem funduszu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy.

Przystępując do IKE za pośrednictwem telefonu klient musi zapoznać się z umową i regulaminem udostępnionymi na stronie www.centrumoszczedzania.pl, a następnie zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z tymi dokumentami w oświadczeniu, które składa operatorowi, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Zapraszam: http://www.banki.republika.pl

Plany Finansowe MultiBanku – obniżka oprocentowania oraz prowizja 0 %

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA – obniżył oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielnych w CHF oraz nie pobiera prowizji za udzielenie kredytów przeznaczonych na refinansowanie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w innych bankach.

Wszyscy klienci ubiegający się o kredyt w kwocie min. 120 tys. zł udzielony w CHF mają gwarantowane oprocentowanie w wysokości 2,95%. Z preferencyjnych warunków cenowych mogą skorzystać klienci MultiBanku, którzy do dnia 31 października br. złożą wnioski o udzielenie Planów Finansowych.

Plany Finansowe MultiBanku dostępne są w 3 wariantach - MultiPlan, MultiPlan Walutowy i WWJ. Jest to innowacyjna na polskim rynku kategoria produktów bankowych wprowadzona przez MultiBank w maju 2002 roku. Integruje ona finanse klientów w oparciu o zaciągnięty kredyt hipoteczny. Zastosowanie mechanizmu bilansowania depozytów z kredytem obniża wartość spłacanych odsetek, a także znacząco skraca czas obsługi zadłużenia.

Plany Finansowe - to kombinacja ROR-u, rachunku oszczędnościowego, kredytów i kart płatniczych. Nowe produkty MultiBanku skierowane są do wszystkich zainteresowanych zakupem mieszkania, domu, samochodu lub innych dóbr. Klienci MultiBanku, którym przyznano Plan Finansowy - kredyt odnawialny, czy samochodowy mogą otrzymać oprocentowany tak samo niską stopą jak kredyt hipoteczny - od 5,35% PLN w skali roku. Osobom posiadającym już zaciągnięte kredyty w różnych instytucjach Plany Finansowe zintegrują zadłużenie w jednym banku. Takie rozwiązanie oszczędza czas potrzebny do obsługi kredytów, a także redukuje liczne opłaty i prowizje.

Chcesz mieć plan finansowy ??? Wejdź: http://www.banki.republika.pl

Centra Finansowe mBanku

Klienci mBanku mogą już korzystać z nowoczesnych Centrów Finansowych w Łodzi i Warszawie. Otwierając Centra Finansowe mBank niweluje bariery związane z zakupem skomplikowanych produktów kredytowych przez Internet.

Dwa Centra Finansowe powstały w Warszawie i w Łodzi. mBank zamierza również zmodernizować dotychczas istniejące Centra Kredytowe. Podstawową funkcją Centrów jest doradztwo i sprzedaż produktów kredytowych (przede wszystkim hipotecznych) i inwestycyjnych. W nowych centrach multimedialnych mBank proponuje swoim Klientom również bezpłatną obsługę rachunków za pośrednictwem Internetu oraz mLinii, a także możliwość dokonania wpłaty gotówki we wpłatomatach. W każdym z Centrów wyodrębnione są trzy strefy: mKREDYTY, mINWESTYCJE i mRACHUNKI.

Nowootwarte centra nie oznaczają odejścia mBanku od jego modelu biznesowego, ani zmian w polityce cenowej. Internet pozostaje podstawowym kanałem obsługi i komunikowania się z Klientami. Od początku działalności mBanku jego strategia uległa pewnym korektom w stosunku do początkowych założeń. Z czysto wirtualnego banku drugiego wyboru, mBank przekształcił się w instytucję finansową oferującą produkty bankowe i nie-bankowe o najwyższej jakości, przy najniższych możliwych cenach. Zwiększona została również gama zarówno elektronicznych, jak i naziemnych kanałów dostępu do banku. Zmiany są odpowiedzią na oczekiwania Klientów oraz kolejnym krokiem w budowaniu silnej pozycji rynkowej.

Centra stanowią odzwierciedlenie samego mBanku i naszej strony internetowej w świecie rzeczywistym. Dzięki przeniesieniu idei komunikacji z serwisu internetowego do obiektów w świecie fizycznym utrzymana została spójność przekazywanych komunikatów, a jednocześnie podkreślona została specyfika mBanku, jako banku elektronicznego o niepowtarzalnym charakterze.

Więcej: http://www.banki.republika.pl

Obligacje skarbowe w koncie Inteligo

Od 1 września oferta konta Inteligo została poszerzona o kolejną nowość – sprzedaż Obligacji Skarbu Państwa. Inteligo jako pierwszy z wirtualnych banków zaoferował klientom możliwość obrotu papierami dłużnymi przez Internet.

Obligacje skarbowe to forma pożyczki, jaką państwo zaciąga u nabywcy obligacji. To, co odróżnia papiery skarbowe od pozostałych dłużnych papierów wartościowych, to całkowita gwarancja wypłaty przez Skarb Państwa zainwestowanych pieniędzy wraz z odsetkami. Rentowność inwestycji zależy od rodzaju obligacji oraz okresu, na jaki ulokuje się środki finansowe; aktualnie sięga 7,3 % w skali roku!

Inteligo dołożyło wszelkich starań, aby inwestowanie w obligacje było dla klientów wygodne i łatwe w obsłudze. W konsekwencji, posiadacz konta Inteligo nie musi np. przesyłać do Inteligo żadnych dokumentów. Klienci konta Inteligo mogą dokonywać zakupu obligacji bez limitów, a rozliczenie zlecenia zakupu jest dokonywane na dzień złożenia zakupu. Przelew na zakup obligacji jest bezpłatny. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, z dowolnego rachunku prywatnego Inteligo.

W ofercie konta Inteligo znajdują się wszystkie cztery rodzaje obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa:
· Obligacje dwuletnie (DOS) o stałym oprocentowaniu
· Obligacje trzyletnie (TZ) o zmiennej stopie procentowej
· Obligacje czteroletnie (COI) indeksowane
· Obligacje pięcioletnie (SP) o stałej stopie procentowej

Obligacje dwu- i czteroletnie to oszczędnościowe papiery skarbowe. Charakteryzuje je stała cena emisyjna równa wartości nominalnej (100zł) oraz stała cena sprzedaży każdego dnia równa wartości nominalnej. Naliczane odsetki są kapitalizowane, a obligacje można przedstawić do przedterminowego wykupu.

Obligacje trzy- i pięcioletnie (rynkowe) to papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Można je sprzedać przed okresem zapadalności, po cenie aktualnego kursu wraz z naliczonymi odsetkami. Nabywcy tego rodzaju obligacji mogą liczyć na regularny dopływ gotówki w postaci wypłacanych odsetek po każdym okresie odsetkowym.

- Obligacje skarbowe to obecnie jedna z najwygodniejszych form oszczędzania i inwestowania środków prywatnych, gwarantująca satysfakcjonujący zysk. Chcemy przybliżyć ten produkt naszym klientom i spopularyzować korzystanie z niego wśród jak największego grona osób. Jednocześnie, wdrożenie to, potwierdza ogromny potencjał bankowości wirtualnej w Polsce i naszą pozycję na tym rynku. – mówi Prezes Zarządu Inteligo Financial Services S.A. Konrad Korobowicz.

Więcej: http://www.banki.republika.pl

czwartek, sierpnia 26, 2004

Oprocentowanie 9,99% na karcie kredytowej ???

Raiffeisen Bank Polska S.A. zaproponował klientom detalicznym promocję pod hasłem "Wyciągnij wnioski - wymień kartę".

Do 28 lutego 2005 r. kredyt na karcie kredytowej Visa Nowa będzie oprocentowany według stawki 9,99% (standardowe oprocentowanie wynosi 19%).

Promocja jest przeznaczona dla klientów posługujących się już kartą kredytową innego banku - do wniosku o Visę Nową wystarczy dołączyć trzy ostatnie wyciągi z rachunku posiadanej karty. Użytkownicy karty Visa Nowa mogą liczyć na limit kredytowy do 120% kwoty, którą posiadają na dotychczasowej karcie.

Z promocji będą mogli skorzystać wszyscy klienci, którzy złożą wniosek o wymianę karty innego banku na kartę Visa Nowa do 30 listopada br.

Więcej: http://www.banki.republika.pl

E-banking w Polsce nabiera tempa

Rosnąca popularność internetu odzwierciedla się na wzrost zainteresowania usługami on-line. Potwierdzają to najnowsze wyniki opublikowane przez mBank - największy polski bank internetowy. Liczba jego klientów przekroczyła 650 tyś, a obecnie dziennie otwieranych jest aż 1200 nowych rachunków!

Wysoka dynamika przyrostu liczby klientów wskazuje, że na koniec br. mBank będzie prowadził 900 tys. rachunków i obsługiwał około 750 tys. klientów. Wzrost liczby rachunków oraz ich posiadaczy potwierdza czołową pozycję mBanku na rynku bankowości elektronicznej.

"mBank stale poszerza i udoskonala swoją ofertę. Działania mBanku skierowane są na zapewnienie klientom Maksimum korzyści i wygodę w finansach osobistych. Z wirtualnego banku depozytowego, mBank przekształcił się w instytucję finansową pierwszego wyboru - oferując obecnie szeroką gamę produktów bankowych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych, dostępnych przez nowoczesne kanały elektroniczne oraz sieć mKiosków i Centrów Finansowych. Poza ofertą indywidualną, mBank rozwija usługi i produkty skierowane do mikrofirm" - mówi Szymon Midera z mBanku.

"Proponujemy model, w którym to bank szuka Klienta, a nie odwrotnie. Nasza koncepcja opiera się na prostocie i celowości - zapewniamy Klientom możliwość wyboru między różnymi, zdalnymi kanałami dostępu do banku w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, oferując najważniejsze produkty bankowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Zabiegamy o Klientów, którzy mają dosyć złej organizacji, kolejek, wysokich cen i braku elastyczności ze strony instytucji finansowych, którzy szukają maksimum korzyści oraz wygodnej obsługi bez względu na czas i miejsce. Klienci mBanku charakteryzują się dużą wrażliwością cenową i wybrali właśnie nas ze względu na bardzo korzystną oraz wygodną ofertę." - zaznacza Sławomir Lachowski - Wiceprezes BRE Banku SA, twórca i pomysłodawca mBanku.

Więcej: http://www.banki.republika.pl

Szkoła inwestowania mBanku

mBank uruchomił "Szkołę Inwestowania w Fundusze SFI" - internetowy serwis edukacyjny dla klientów. Celem poradnika jest przyjazna edukacja oraz merytoryczna pomoc klientom mBanku, którzy chcą inwestować w fundusze inwestycyjne.

Wirtualne lekcje dostępne na stronach mBanku wyjaśniają podstawowe pojęcia, m.in.:

• Czym są fundusze inwestycyjne?
• Dlaczego warto w nie inwestować?
• Czym różnią się od tradycyjnych lokat bankowych?

W trakcie wirtualnych lekcji - Władysław Przepraszam - sympatyczny ekspert finansowy - zaznajamia użytkowników szkoły z rodzajami funduszy, bezpieczeństwem oraz strategiami inwestowania. Liczne przykłady i symulacje pozwalają porównać różne warianty i dostosować je do indywidualnych planów inwestycyjnych.

Więcej: http://www.banki.republika.pl

Dynamiczny rozwój Planów Finansowych

W MultiBanku - detalicznej części BRE Banku SA - wzrasta zainteresowanie Planami Finansowymi. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wartość złożonych wniosków kredytowych oscylowała w granicach 100 mln zł miesięcznie. W analogicznym okresie w 2003 r. wartość ta wynosiła średnio 77 mln zł miesięcznie.

Po dwóch latach od wprowadzenia na rynek Planów Finansowych - innowacyjnego produktu hipotecznego, MultiBank przyznał ponad 9 tys. kredytów na kwotę przekraczającą 1,4 mld zł.

Źródło: MulitiBank

Więcej: http://www.banki.republika.pl

Dlaczego warto założyć konto firmowe w internecie ???

• Korzystne oprocentowanie rachunków oraz niższe prowizje za korzystanie z konta
• Możliwość wglądu w aktualny stan rachunku i wykonywania na nim operacji o każdej porze. Stały dostęp do konta zwiększa możliwość sprawowania nad nim kontroli, planowania wydatków oraz efektywniejszego zarządzania finansami
• Oszczędność czasu i pieniędzy związana z koniecznością osobistego odwiedzania oddziału bankowego
• Szybsza realizacja zleceń
• Większe bezpieczeństwo związane z eliminacją zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi, możliwością szybszego wykrycia oszustw i poinformowania o tym banku
• Wielokanałowy dostęp do konta (oprócz Internetu, banki posiadają rozwinięte inne kanały: SMS, WAP, telefon, IRV)

Więcej: http://www.banki.republika.pl/dlafirm.html

Dlaczego warto założyć konto osobiste w internecie ???

• Korzystne oprocentowanie rachunków (oprocentowanie wyższe nawet o 42 razy niż na zwykłych kontach) porównywalne do oprocentowania większości lokat terminowych oraz niższe prowizje za korzystanie z konta
• Możliwość wglądu w aktualny stan rachunku i wykonywania na nim operacji o każdej porze. Stały dostęp do konta zwiększa możliwość sprawowania nad nim kontroli, planowania wydatków oraz efektywniejszego zarządzania finansami
• Oszczędność czasu i pieniędzy związana z koniecznością osobistego odwiedzania oddziału bankowego
• Szybsza realizacja zleceń
• Większe bezpieczeństwo związane z eliminacją zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi, możliwością szybszego wykrycia oszustw i poinformowania o tym banku
• Wielokanałowy dostęp do konta (oprócz Internetu, banki posiadają rozwinięte inne kanały: SMS, WAP, telefon, IRV)
• Brak konieczności deklarowania stałych wpłat ani utrzymywania minimalnej sumy pieniędzy na większości kont
• Możliwość założenia rachunku w szybki i wygodny sposób, bez wychodzenia z domu
• Dodatkowe usługi, takie jak np. przelew z wykorzystaniem SMS lub e-mail

Więcej: http://www.banki.republika.pl/osobiste.html